Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenia sądowe

Karty podstawowe

19.09.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 446/17


14.09.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 103/16

Obwieszczenie o teminie opisu i oszacowania prawa własności nieruchomości lokalowej mieszklanej Km 331/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III Nsm 192/17


12.09.2017

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 119/14

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 799/14

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1839/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 912/13

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2556/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Co 359/17


05.09.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1154/14

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 272/17


04.09.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1074/17 


29.08.2017

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 565/10


28.08.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 429/17

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 135/16

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 135/16


22.08.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie  I C 431/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1074/17


17.08.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 91/17


14.08.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie  I Ns 178/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 663/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie  I Ns 759/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie  I Ns 300/16 

Ogłoszenie Sądowe w sprawie  I C 202/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie  I Ns 414/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie  I C 367/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie  I Ns 220/16


07.08.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2556/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 342/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 162/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 218/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie  446/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 224/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 756/16

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1045/16


 31.07.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Co 229/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Co 296/17


24.07.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 525/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III RNs 68/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 97/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 260/17


19.07.2017

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 1939/16


17.07.2017

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km  1117/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 912/13

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 530/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 270/17


05.07.2017

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 14/15

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 67/10


04.07.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 200/17 


03.07.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 210/17


28.06.2017

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 135/16

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Kmp 9/15

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 61/17

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego Km 1073/11

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 262/17


26.06.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 135/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 135/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 954/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 893/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 14/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 14/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 284/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1680/16


20.06.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 709/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 718/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1959/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 672/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Kmp 12/12


19.06.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 640/15


13.06.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 24/17

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1939/16


12.06.2017

Postanowienie Sądowe w sprawie III RC 36/17


05.06.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 269/17


31.05.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III RNs 35/17


30.05.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 206/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 181/17


29.05.2017

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - Lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość Km 331/17

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - Lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość Km 184/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1960/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1960/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 143/17


23.05.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 421/15

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 421/15

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 421/15

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - Lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość Km 1746/11


22.05.2017

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 135/16


16.05.2017

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 912/13

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 912/13

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 678/04


15.05.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 755/16 


12.05.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 712/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 135/17

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 135/16


05.05.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 709/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 210/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 210/16


04.05.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 577/16 

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 753/16 


27.04.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 581/17


26.04.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 28/17


25.04.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 530/17

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 2159/15


18.04.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III Now 121/13 - Odbiór dowodów rzeczowych. Lista od strony nr 2


14.04.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1649/15

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości KM1631/11

Obwieszczenie o licytacji ruchomości KM 12/12


 

11.04.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1754/16 i inne

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1960/16 i inne

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości-Ograniczonego prawa rzeczowego Kmp 16/14

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 1960/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1960/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1754/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1083/15

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1083/15

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 209/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości- Ułamkowej części nieruchomości Km 69/11

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 61/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 526/17

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości-lokalu mieszkalnego Km 623/15

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 135/16

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 135/16 inna Księga

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 135/16 inna Księga 2

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 135/16 inna Księga 3

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 135/16 inna Księga 4

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 135/16 inna Księga 5

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 526/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III RC 2/17


04.04.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 588/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego Km 623/15


29.03.2017

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Kmn 1/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 443/17


23.03.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 633/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 764/15

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 769/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 149/16


21.03.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości 799/13

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości i lokalu mieszkalnego 509/10

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 871/14

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości lokalu mieszkalnego Km 1746/11

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 871/14


20.03.2017

Ogłoszenie Sądowe w Sprawie I Ns 680/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości lokalu mieszkalnego Km 205/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości lokalu mieszkalnego Km 509/10

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2556/16


10.03.2017

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1503/12

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I NS 751/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I NS 752/16


08.03.2017

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomościograniczonego prawa rzeczowego Km 1352/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 444/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1049/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 2320/15


07.03.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III Nsm 307/16


06.03.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 756/16


01.03.2017

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 115/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1835/15


22.02.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 267/16


20.02.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 32/16


10.02.2017

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 1192/15

 


02.02.2017

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - ograniczonego prawa rzeczowego Kmp 28/16

Obwieszczenie o terminie opis i oszacowania ułamkowej części nieruchomości Km 1496/16


31.01.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2556/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 495/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 162/16


Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 2159/15

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Kmp 9/15


Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 17/15

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 297/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 538/16


12.01.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 107/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 652/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 640/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1474/16


Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1494/14

Ogłoszenie o licytacji ruchomości Km 1835/15

Obwieszczenie o terminie opisu i oczacowania nieruchomości Km 1939/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomościograniczonego prawa rzeczowego

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 444/16


Ogłoszenie Sądowe I Ns 514/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 81/16


Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 416/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 221/16

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 423/15

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 565/10

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Kmp 12/12

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 74/16


Obwieszczenie Komornika przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Km 4830/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1959/16 II

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1959/16


Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW OS1M/00065529/6 MCH Km 912/13

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH Kms 411/15


2016-12-01

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1959/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1474/16


2016-11-25

Ogłoszenie I Ns 514\16

Ogłoszenie I Ns 474\16

Ogłoszenie I Ns 272\16

Ogłoszenie


2016-11-23

Ogłoszenie I C 537/16 upr


2016-11-17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH KM 210/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH KM 210/16

Ogłoszenie I Ns 394/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości KM 1045/16


2016-11-16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH KM 1941/15

Obieweszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości KM 1772/12

Ogłoszenie I Ns 97/16

Ogłoszenie IC 695/16


2016-11-09

Wydanie depozytu Sądowego w sprawie I Ns 491/16

Obiwieszczenie o licytacji ruchomości Km 135/16


2016-11-08

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Kms 411/15

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości Km 1876/15

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 115/16


Ogłoszenie w sprawie I Ns 313/16. Więcej informacji z załączniku

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora Sygn. akt I C 680/16

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora Sygn. akt I C 364/16

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości KW OS1M/00015234/6

Obiwieszczenie o licytacji ruchomości Km 620/16, Km 922/16

Obiwieszczenie o licytacji ruchomości Km 3216

Obowieszczenie o licytacji ruchomości Km 2/15

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 817/13

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1959/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 210/16 nr2

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 210/16 nr1

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1192/15

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1961/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1960/16 dalsza część

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1960/16

Obwieszczenie licytacji ruchomości Km 1321/14

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 617/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 135/16

Obwieszczenie drugie o pierwszej licytacji nieruchomości KW OSIM/00049989/0

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości KW OS1M/00056156/4

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 150/14

Obwieszczenie o licytacji ruchomości KMS 260/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH Km 1474/16

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości 30.09.2016

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości28.09

Ogłoszenie o nadania Kuratora w sprawie I C 565/16

1.Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomośći MCH Km 74/16

2.Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomośći MCH Km 74/16

Ogłoszenie w sprawie spadku Sygn. akt I Ns 315/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości MCH Km 135/16

1.Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości MCH Km 421/15

2.Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości MCH Km 421/15

Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku Sygn. akt I Ns 316/16

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości MCH Km 498/14

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH Km 617/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH Km 444/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH Km 135/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH Km 318/14

Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku Sygn. akt I Ns 683/15

Ogłoszenie o nadaniu kuratora w sprawie I Ns 236/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1503/12

1.Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości Km 1503/12

2.Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości Km 1503/12

3.Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości Km 1503/12

4.Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości Km 1503/12

Ogloszenie w sprawie ustalenia własności nieruchomości gruntowej Sygn.akt I Ns 1/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH Km 1680/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH Km 2218/15

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH Km 135/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH Km 135/16

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora Sygn. akt I C 464/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości MCH Km 923/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości MCH Km 1117/26

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości MCH Kmp 9/15

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora Sygn. akt I C 162/11

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora Sygn. akt I C 382/16

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości  km 73/09

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości km 1295/12