» 

Aktualności

Pomniejsz tekst Resetuj wielkość tekstu Powiększ tekst

Zarządzenie nr 22/2013  

Zarządzenie nr 22/2013
Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 listopada 2013 roku

w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2013 roku dniem wolnym od pracy i godzin urzędowania w dniu 9 listopada 2013 roku

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38 poz. 249 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1


Ustalam dzień 27 grudnia 2013 roku w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej dniem wolnym od pracy za odpracowaniem tego dnia w dniu 9 listopada 2013 roku.


W dniu 9 listopada 2013 roku czas urzędowania Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej ustalam w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Prezes Sądu Rejonowego

Wanda Krzesłowska Bartosik

 

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Miłosz Podbielski w dniu 2013-11-08
Ostatnia aktualizacja: 2013-11-08 11:42

Zarządzenie  

Zarządzenie nr 9/2013
Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 kwietnia 2013 roku
w sprawie ustalenia dnia 2 maja  2013 roku dniem wolnym od pracy i godzin urzędowania w dniu 27 kwietnia 2013 roku [...]

czytaj więcej »

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Miłosz Podbielski w dniu 2013-04-19
Ostatnia aktualizacja: 2013-04-22 14:50

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 

W związku z organizowaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 25 lutego - 2 marca 2013r. „Tygodnia  Pomocy  Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ”   dyżury specjalistów  będą odbywały się  w utworzonych  przez Ministerstwo  Sprawiedliwości  Ośrodkach  Pomocy  dla  Osób Pokrzywdzonych  Przestępstwem  prowadzonych  przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw .  Dyżury  te  będą  odbywały się   od poniedziałku  do piątku  w godzinach  od 10 do 18  oraz w sobotę w godzinach od 10 do 13 . Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Komenda Główna Straży Granicznej, a także Krajowa Rada Komornicza. Chęć udziału w obchodach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" wyraziła także Krajowa Rada Kuratorów.   W sądach znajdują się ulotki informacyjne zawierające szczegółowe dane teleadresowe Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz ich filii.   W  załączniku : Wykaz   Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem [...]

czytaj więcej »

Załączniki do pobrania:
1. Załącznik  (rozmiar: 46.500 KB)
Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Miłosz Podbielski w dniu 2013-02-21
Ostatnia aktualizacja: 2013-02-21 11:47

Zarządzenie 11/2012 

Zarządzenie nr 11/2012
Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 7 grudnia 2012 roku

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2012 roku dniem wolnym od pracy i godzin urzędowania w dniu 29 grudnia 2012 roku

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38 poz. 249 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1


Ustalam dzień 24 grudnia 2012 roku w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej dniem wolnym od pracy za odpracowaniem tego dnia w dniu 29 grudnia 2012 roku.


W dniu 29 grudnia 2012 roku czas urzędowania Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej ustalam w godzinach 7.30 – 15.30.

                                             Prezes Sadu Rejonowego
                                                Wanda Krzesłowska Bartosik

 

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Tomasz Fidura w dniu 2012-12-07
Ostatnia aktualizacja: 2012-12-07 14:13

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej 

W załączniku zestawienie składników. [...]

czytaj więcej »

Załączniki do pobrania:
1. Załącznik  (rozmiar: 43.821 KB)
Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Tomasz Fidura w dniu 2012-03-08
Ostatnia aktualizacja: 2012-03-23 09:18

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW 

 


       W związku z organizowaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 20–25 lutego 2012r. „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”   dyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw . Dyżury te będą odbywały się   od poniedziałku do piątku  w godzinach od 10 do 18 oraz w sobotę w godzinach od 10 do 13 .
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w obchody "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, a także Krajowa Rada Komornicza. Chęć udziału w obchodach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" wyraziła także Krajowa Rada Kuratorów.
 
W  załącznikuWykaz   Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
                     Przestępstwem ( wraz z ich danymi teleadresowymi ) 

 

Załączniki do pobrania:
1. Załącznik  (rozmiar: 35.237 KB)
Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2012-02-15
Ostatnia aktualizacja: 2012-02-15 12:52

Likwidacja Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej 

W związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, na podstawie § 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.Nr 38 poz. 249 z póżn. zm.)

 

Uprzejmnie informuję, iż z dniem 1 kwietnia 2011r. w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej został zlikwidowany Wydział Pracy. Sprawy z terenu właściwości Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej rozpatrywane są obecnie przez Wydział Pracy Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Ostrowi Mazowieckiej 

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2011-06-06
Ostatnia aktualizacja: 2011-06-07 14:38

Tydzień Pomocy Ofiarom Przemocy 

W związku z organizowaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 21–26 lutego 2011r. „Tygodnia Pomocy Ofiarom  Przestępstw”   dyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw .  Dyżury te będą odbywały się   od poniedziałku do piątku  w godzinach od 10 do 18 oraz w sobotę w godzinach od 10 do 13 .

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w obchody "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, a także Krajowa Rada Komornicza. Chęć udziału w obchodach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" wyraziła także Krajowa Rada Kuratorów.
 

W  załącznikuWykaz   Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
                           Przestępstwem ( wraz z ich danymi teleadresowymi )

 

Załączniki do pobrania:
1. Wykaz  (rozmiar: 35.237 KB)
Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2011-02-14
Ostatnia aktualizacja: 2011-02-14 10:33

Przerwa w pracach Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej  

 

         W związku z wejściem w życie, w dniu 20 lutego 2011 r., ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 131, poz. 1075), konieczne jest dokonanie zmian we wszystkich aplikacjach systemu informatycznego Nowa Księga Wieczysta.

     W związku z tym w dniach od 18.02.2011 (piątek) do 20.02.2011 (niedziela) nie będzie działał system informatyczny NKW, nie będzie działał także System Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Zatem w tych dniach nie będzie możliwe wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym oraz dokonywanie wglądów do ksiąg wieczystych. Nie będzie także możliwe dokonywanie wzmianek wpisów do ksiąg wieczystych. Praca systemu zostanie wznowiona w poniedziałek 21.02.2011 r.

 

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2011-02-14
Ostatnia aktualizacja: 2011-02-14 14:05

Zmiana numerów kont. 

Proszę zapoznać się ze zmianami numerów kont dział Informacje>>>Konta bankowe [...]

czytaj więcej »

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2010-07-13
Ostatnia aktualizacja: 2010-07-13 12:11

ZARZĄDZENIE nr 4/2010  

Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 marca 2010 roku  w sprawie wyznaczenia dnia 4 czerwca 2010 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej [...]

czytaj więcej »

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2010-05-14
Ostatnia aktualizacja: 2010-05-14 09:52

Ogłoszenie  

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej uczestniczy w akcji organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości „ Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” [...]

czytaj więcej »

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2010-02-15
Ostatnia aktualizacja: 2010-02-15 14:22

Informacja o pracy lekarza sądowego 

Uprzejmie informujemy, iż Pan Piotr Winciunas [...]

czytaj więcej »

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2009-12-22
Ostatnia aktualizacja: 2009-12-22 08:12

Zarządzenie Nr 7/09 

Informacja o pracy Sądu [...]

czytaj więcej »

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2009-12-07
Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07 14:17

Informacja o pracy Wydziału Ksiąg Wieczystych  

Od 14 do 16 grudnia 2009r. praca WKW wstrzymana [...]

czytaj więcej »

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2009-12-07
Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07 14:23

Copyright © 2009 by Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej | Design & engine by "Akcess-Net"

serwis walidacji kodu XHTML strony, serwis walidacji kodu CSS strony