» 

Aktualności

Pomniejsz tekst Resetuj wielkość tekstu Powiększ tekst

Zarządzenie Prezesa Sądu nr 14/2016

treść w załączniku   [...]

czytaj więcej »

Załączniki do pobrania:
1. Zarządzenie 14  (rozmiar: 122.030 KB)
Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Tomasz Fidura w dniu 2016-05-10
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 14:44

Informacja dla biegłych dotycząca wynagrodzenia 

 Wynagrodzenie za opinie/tłumaczenia wykonywane w ramach prowadzonej przez biegłych/tłumaczy działalności gospodarczej mogą być wypłacane bez potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych tj. w wysokości brutto faktury/rachunku zgodnie z wysokością prawomocnego postanowienia. Warunkiem takiej wypłaty jest dostarczenie/przesłanie przez biegłego/tłumacza wypełnionego oświadczenia do celów podatkowych stanowiącego załącznik na adres:

 Księgowość Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej,

ul. B. Prusa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Powyższe wynika z Interpretacji Ogólnej Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014r. w sprawie możliwości zaliczenia, w określonych warunkach, przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła – działalności gospodarcze (Dz. Urz. Min. Fin. Z dnia 27 maja 2014r. poz.21)

Wzór oświadczenia w załączniku.

Załączniki do pobrania:
1. Wzór Oświadczenia  (rozmiar: 24.678 KB)
Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Miłosz Podbielski w dniu 2015-08-11
Ostatnia aktualizacja: 2015-08-11 11:18

Zarządzenie nr 7/2015 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziela. Więcej informacji w załączniku  [...]

czytaj więcej »

Załączniki do pobrania:
1. Załącznik  (rozmiar: 158.411 KB)
Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Miłosz Podbielski w dniu 2015-05-22
Ostatnia aktualizacja: 2015-05-22 12:21

Niebieski Tydzień 

 Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej, włącza się w XII edycję kampanii pod nazwą "Niebieski Tydzień" poprzez uczesnictwo w dyżurach w dniach 23-27 lutego w godzinach 16-18.

Dyżury będą pełnione wspólnie z dzielnicowymi KPP w Ostrowi Mazowieckiej, oraz z członkami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Miłosz Podbielski w dniu 2015-02-18
Ostatnia aktualizacja: 2015-02-18 12:47

Zarządzenie nr 11/2014  

 

Zarządzenie nr 11/2014
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 grudnia 2014 roku

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2014 roku dniem wolnym od pracy i godzin urzędowania w dniu 6 grudnia 2014 roku

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38 poz. 249 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1


Ustalam dzień 24 grudnia 2014 roku w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej dniem wolnym od pracy za odpracowaniem tego dnia w dniu 6 grudnia 2014 roku.


Ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 6 grudnia 2014 roku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego                             & nbsp;                                              Prezes Sadu Rejonowego 

     Małgorzata Warda                             & nbsp;                                                           Danuta Kwiatkowska

Do wiadomości

Wszyscy pracownicy

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Tomasz Fidura w dniu 2014-12-05
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-05 08:41

Zarządzenie nr 9/2014

Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej  z dnia 4 września 2014 r.   w sprawie godzin urzędowania Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej [...]

czytaj więcej »

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Tomasz Fidura w dniu 2014-09-05
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-05 09:23

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej na mocy art. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 18.10.2006r o likwidacji niepodjętych depozytów 

wzywa

osoby zainteresowane do wykazania prawa do odbioru depozytu wartościowego do wskazanych niżej przedmiotów zabezpieczonych jako dowody rzeczowe w sprawie Ds. 528/01 nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym w dniu 29 marca 2001r w miejscowości Gostery , której następstwem była śmierć i ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób tj. o czyn z art. 173§2 i 4 kk w postaci :

 

4 banknotów o nominale 20 DM banknot o nominale 10 litów

1 monety o nominale 1 DM,

1 monety o nominale 2 DM

1 monety o nominale 5DM,

1 monety o nominale 50 fenigów oraz

1 banknot o nominale 100USD,

6 banknotów o nominale 1 USD 1 banknot o nominale 1 funt 36 sztuk monet

książeczka czekowa „Royal Bank"

1 banknot 2 lity

dwie sztuki kolczyków z metalu koloru żółtego 3 sztuki pierścionków z białego metalu, naszyjnik w woreczku,

wisiorek ze zdjęciem z metalu koloru żółtego

 

przyjętego do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Ostrowi Maz na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowi Maz z dnia 22.08.2001r w sprawie Ko 88/01 -zdeponowanego w Banku PKO S.A. o/Ostrów Maz

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Miłosz Podbielski w dniu 2014-08-18
Ostatnia aktualizacja: 2014-08-18 14:32

Zarządzenie nr 3/2014  

 

Zarządzenie nr 3/2014
Prezesa  i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 maja 2014 roku

w sprawie ustalenia dnia 20 czerwca 2014 roku dniem wolnym od pracy i godzin urzędowania w dniu 14 czerwca 2014 roku

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38 poz. 249 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1


         Ustalam  dzień 20 czerwca  2014 roku w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej dniem wolnym od pracy za odpracowaniem tego dnia w dniu 14 czerwca 2014 roku.


§2

       W dniu 14 czerwca 2014 roku czas urzędowania Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej ustalam  w godzinach 7.30 – 15.30.

 

 

 

do wiadomości:

wszystkich pracowników Sądu w/m

 

 

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Miłosz Podbielski w dniu 2014-05-26
Ostatnia aktualizacja: 2014-05-26 13:04

ZARZĄDZENIE NR 1/2014  

 

 
ZARZĄDZENIE NR 1/2014
 
PREZESA SĄDU REJONOWEGO
I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO
 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
z dnia 17 lutego 2014 roku
 
w sprawie ustalenia dni wolnych w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela
 
 
        Na podstawie art. 130§2 ustawy z 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w związku z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. z 2011r., nr 109, poz. 939j.t.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Ustalam dzień 2 maja 2014 roku (piątek) wolny od pracy bez odpracowania w zamian za 3 maja 2014roku jako święto przypadające w innym dniu niż niedziela.
§2
Ustalam dzień 10 listopada 2014roku (poniedziałek) wolny od pracy bez odpracowania w zamian za dzień 1 listopada 2014 roku jako święto przypadające w innym dniu niż niedziela.
§3
Informacje o treści zarządzenia zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego oraz wywiesić na tablicy ogłoszeń budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.
                                                               §4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Do wiadomości:
wszyscy pracownicy Sądu w/m

 

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Tomasz Fidura w dniu 2014-04-24
Ostatnia aktualizacja: 2014-04-24 08:37

Zarządzenie nr 22/2013  

Zarządzenie nr 22/2013
Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 listopada 2013 roku

w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2013 roku dniem wolnym od pracy i godzin urzędowania w dniu 9 listopada 2013 roku

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38 poz. 249 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1


Ustalam dzień 27 grudnia 2013 roku w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej dniem wolnym od pracy za odpracowaniem tego dnia w dniu 9 listopada 2013 roku.


W dniu 9 listopada 2013 roku czas urzędowania Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej ustalam w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Prezes Sądu Rejonowego

Wanda Krzesłowska Bartosik

 

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Miłosz Podbielski w dniu 2013-11-08
Ostatnia aktualizacja: 2013-11-08 11:42

Zarządzenie

Zarządzenie nr 9/2013
Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 kwietnia 2013 roku
w sprawie ustalenia dnia 2 maja  2013 roku dniem wolnym od pracy i godzin urzędowania w dniu 27 kwietnia 2013 roku [...]

czytaj więcej »

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Miłosz Podbielski w dniu 2013-04-19
Ostatnia aktualizacja: 2013-04-22 14:50

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W związku z organizowaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 25 lutego - 2 marca 2013r. „Tygodnia  Pomocy  Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ”   dyżury specjalistów  będą odbywały się  w utworzonych  przez Ministerstwo  Sprawiedliwości  Ośrodkach  Pomocy  dla  Osób Pokrzywdzonych  Przestępstwem  prowadzonych  przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw .  Dyżury  te  będą  odbywały się   od poniedziałku  do piątku  w godzinach  od 10 do 18  oraz w sobotę w godzinach od 10 do 13 . Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Komenda Główna Straży Granicznej, a także Krajowa Rada Komornicza. Chęć udziału w obchodach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" wyraziła także Krajowa Rada Kuratorów.   W sądach znajdują się ulotki informacyjne zawierające szczegółowe dane teleadresowe Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz ich filii.   W  załączniku : Wykaz   Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem [...]

czytaj więcej »

Załączniki do pobrania:
1. Załącznik  (rozmiar: 46.500 KB)
Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Miłosz Podbielski w dniu 2013-02-21
Ostatnia aktualizacja: 2013-02-21 11:47

Zarządzenie 11/2012 

Zarządzenie nr 11/2012
Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 7 grudnia 2012 roku

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2012 roku dniem wolnym od pracy i godzin urzędowania w dniu 29 grudnia 2012 roku

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38 poz. 249 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1


Ustalam dzień 24 grudnia 2012 roku w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej dniem wolnym od pracy za odpracowaniem tego dnia w dniu 29 grudnia 2012 roku.


W dniu 29 grudnia 2012 roku czas urzędowania Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej ustalam w godzinach 7.30 – 15.30.

                                             Prezes Sadu Rejonowego
                                                Wanda Krzesłowska Bartosik

 

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Tomasz Fidura w dniu 2012-12-07
Ostatnia aktualizacja: 2012-12-07 14:13

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej

W załączniku zestawienie składników. [...]

czytaj więcej »

Załączniki do pobrania:
1. Załącznik  (rozmiar: 43.821 KB)
Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Tomasz Fidura w dniu 2012-03-08
Ostatnia aktualizacja: 2012-03-23 09:18

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW 

 


       W związku z organizowaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 20–25 lutego 2012r. „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”   dyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw . Dyżury te będą odbywały się   od poniedziałku do piątku  w godzinach od 10 do 18 oraz w sobotę w godzinach od 10 do 13 .
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w obchody "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, a także Krajowa Rada Komornicza. Chęć udziału w obchodach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" wyraziła także Krajowa Rada Kuratorów.
 
W  załącznikuWykaz   Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
                     Przestępstwem ( wraz z ich danymi teleadresowymi ) 

 

Załączniki do pobrania:
1. Załącznik  (rozmiar: 35.237 KB)
Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2012-02-15
Ostatnia aktualizacja: 2012-02-15 12:52

Likwidacja Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej 

W związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, na podstawie § 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.Nr 38 poz. 249 z póżn. zm.)

 

Uprzejmnie informuję, iż z dniem 1 kwietnia 2011r. w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej został zlikwidowany Wydział Pracy. Sprawy z terenu właściwości Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej rozpatrywane są obecnie przez Wydział Pracy Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Ostrowi Mazowieckiej 

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2011-06-06
Ostatnia aktualizacja: 2011-06-07 14:38

Tydzień Pomocy Ofiarom Przemocy 

W związku z organizowaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 21–26 lutego 2011r. „Tygodnia Pomocy Ofiarom  Przestępstw”   dyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw .  Dyżury te będą odbywały się   od poniedziałku do piątku  w godzinach od 10 do 18 oraz w sobotę w godzinach od 10 do 13 .

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w obchody "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, a także Krajowa Rada Komornicza. Chęć udziału w obchodach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" wyraziła także Krajowa Rada Kuratorów.
 

W  załącznikuWykaz   Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
                           Przestępstwem ( wraz z ich danymi teleadresowymi )

 

Załączniki do pobrania:
1. Wykaz  (rozmiar: 35.237 KB)
Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2011-02-14
Ostatnia aktualizacja: 2011-02-14 10:33

Przerwa w pracach Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej  

 

         W związku z wejściem w życie, w dniu 20 lutego 2011 r., ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 131, poz. 1075), konieczne jest dokonanie zmian we wszystkich aplikacjach systemu informatycznego Nowa Księga Wieczysta.

     W związku z tym w dniach od 18.02.2011 (piątek) do 20.02.2011 (niedziela) nie będzie działał system informatyczny NKW, nie będzie działał także System Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Zatem w tych dniach nie będzie możliwe wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym oraz dokonywanie wglądów do ksiąg wieczystych. Nie będzie także możliwe dokonywanie wzmianek wpisów do ksiąg wieczystych. Praca systemu zostanie wznowiona w poniedziałek 21.02.2011 r.

 

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2011-02-14
Ostatnia aktualizacja: 2011-02-14 14:05

Zmiana numerów kont.

Proszę zapoznać się ze zmianami numerów kont dział Informacje>>>Konta bankowe [...]

czytaj więcej »

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2010-07-13
Ostatnia aktualizacja: 2010-07-13 12:11

ZARZĄDZENIE nr 4/2010

Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 marca 2010 roku  w sprawie wyznaczenia dnia 4 czerwca 2010 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej [...]

czytaj więcej »

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2010-05-14
Ostatnia aktualizacja: 2010-05-14 09:52

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej uczestniczy w akcji organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości „ Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” [...]

czytaj więcej »

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2010-02-15
Ostatnia aktualizacja: 2010-02-15 14:22

Informacja o pracy lekarza sądowego

Uprzejmie informujemy, iż Pan Piotr Winciunas [...]

czytaj więcej »

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2009-12-22
Ostatnia aktualizacja: 2009-12-22 08:12

Zarządzenie Nr 7/09

Informacja o pracy Sądu [...]

czytaj więcej »

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2009-12-07
Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07 14:17

Informacja o pracy Wydziału Ksiąg Wieczystych

Od 14 do 16 grudnia 2009r. praca WKW wstrzymana [...]

czytaj więcej »

Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Arkadiusz Karpiński w dniu 2009-12-07
Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07 14:23

Copyright © 2009 by Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej | Design & engine by "Akcess-Net"

serwis walidacji kodu XHTML strony, serwis walidacji kodu CSS strony